Walcz o swoje. Negocjuj podwyżkę – część 1

Od kilku lat pracujesz w tej samej firmie. Startowałeś od zera. Złożyłeś aplikację, zaproszono cię na test kompetencyjny. Gdy udało ci się go przejść, dostałeś telefon o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Gdy już było po wszystkim zaproponowali ci pracę. Właśnie tobie i to w firmie, w której zawsze chciałeś pracować, do tego na stanowisku, które było czytaj dalej »

Umowa zlecenia – part 2

Bo właśnie zleceniodawca takie składki odprowadzać może. Zleceniobiorca może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS – zależy to od konkretnych przypadków, które wyraźnie określają przepisy ZUS. Umowę zlecenia wypowiedzieć można w każdej chwili, tak samo zresztą jak umowę o dzieło. Co ciekawe, w umowie zlecenia przysługuje także prawo do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu umowy. W czytaj dalej »

Umowa zlecenia – part 1

Kodeks cywilny, który reguluje zasady tej umowy nie definiuje jak wysokie ma być minimalne wynagrodzenie. Umowa zlecenia nie gwarantuje także urlopu wypoczynkowego, ani ochrony w trakcie ciąży. Oczywiście wiele zależy od stron – jeśli strony ustalą, że na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorcy przysługuje urlop wypoczynkowy, to może on z niego skorzystać. Jeśli zaś chodzi o czytaj dalej »

Choroby zawodowe – część 4

W jednym z załączników do rozporządzenia z roku dwa tysiące drugiego. Warto tam zajrzeć, aby uświadomić sobie z jakimi chorobami możemy mieć do czynienia. I tak na przykład chorobą rozpowszechnioną przede wszystkim wśród górników pracujących pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego jest pylica płuc, astma oskrzelowa, czy też alergiczny nieżyt nosa, czy też choroby wywołane czytaj dalej »

Choroby zawodowe – część 3

W takiej sytuacji ma prawo wstrzymać się od wykonywania swoich obowiązków, a mimo to przysługuje takiemu pracownikowi wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub też miesięczną. Jest jeszcze inne wyjście niestety znacznie bardziej radykalne i rzadko stosowane,to jest rozstanie się z firmą w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Wykaz chorób czytaj dalej »

Strona 1 z 712345...Ostatnia »